Заворушення у США є добрим прикладом того, до чого призводять популізм і політика «простих рішень»

Переносити свій, особливо травматичний досвід на інші ситуації, схожі за зовнішніми проявами, є розповсюдженим типом когнітивного викривлення, що здебільшого відіграє позитивну роль, бо сприяє виживанню в кризових умовах. Саме тому будь-які кризи й конфлікти ми намагаємося описувати у знайомих парадигмах: застосовуючи притаманні нашому сприйняттю терміни та визначення й ототожнюючи чужий досвід із тим, що самі пережили. Це, вочевидь, обмежує можливості розуміння, бо наявне різноманіття світових практик набагато перевищує досвід будь-якої однієї людини чи спільноти.

Так само іноді обмежує наші можливості до розуміння всього різноманіття навколишнього світу притаманний нам потяг до універсалізації знання. Іноді ми намагаємося сконструювати теорії, що давали б засадничі пояснення всього різноманіття процесів і явищ. Але досвід показує, що достовірність цих теорій дуже залежить від масштабів: ті висновки та припущення, що здаються логічними й обґрунтованими в перспективі століть і континентів, ущент розлітаються, якщо спробувати проаналізувати кілька спільнот у межах кількох років. Не кажучи вже про ідеологічний догматизм, який, замаскований претензією на універсальність, зводить нанівець все наявне різноманіття соціокультурних практик, наявних у динамічному глобальному суспільстві.

Якщо спробувати проаналізувати кризову поведінку, яка саме характеризується швидкими реакціями малих спільнот ц груп на незначних просторових масштабах, то більшість «універсальних» теорій виявляться доволі спекулятивними. І застосовувати «економічний», «класовий», «расовий», «етнічний», «релігійний», «культурний», «мовний», «національний», «ідеологічний», «ґендерний» та інші універсальні підходи можна буди лише в тому разі, якщо знехтувати значним обсягом наявних спостережень.

Це не означає, що релігія, мова, етнічна, національна та ґендерна приналежність не є важливими в загальній структурі факторів безпеки, навпаки — на тривалих проміжках саме вони формують безпековий ландшафт, але це означає, що «швидкі» кризові реакції спільнот і груп визначають інші фактори.

Аналіз новітніх криз і конфліктів свідчить, що зазвичай такими факторами, що визначають розподіли конфліктних реакцій, є: по-перше, структура спільнот, по-друге, ступінь соціальної деградованості, із розвиненістю й ефективністю соціальних комунікацій між різними кластерами, спільнотами та групами включно, а по-третє, фракціоналізація суспільства, зокрема наявність, доступність і можливість використання всього різноманіття соціальних ресурсів всіма наявними спільнотами та групами.

Читайте також: Трамп заплющує очі на те, що «антифашизм» є інструментом російської гібридної агресії

І поки ми не знаємо цих факторів для суспільства, в якому розгортається конфлікт, намагатися переносити на нього власний травматичний досвід, ототожнюючи чужі поведінкові реакції з уявленням своєї групи про правильне й потрібне, що є реалізованим у власних поведінкових реакція — помилкова, хоча і цілком зрозуміла практикою.

Дивлячись сьогодні на кадри з охоплених протестами та безладами вулиць американських міст, багато хто порівнює ці події з нашою Революцією гідності та наступними подіями нашої новітньої історії. Втім робити такі порівняння варто з великою обережністю: американське суспільство є докорінно відмінним від українського, а причини, чинники й рушії подій також суттєво відрізняються. Для деякій явищ і процесіву нас немає не лише аналогів, а й адекватної термінологічної бази, відповідної мови, а тому нам доводиться послуговуватися застарілими ідеологічними кліше або прямими запозиченнями.

По суті можна сказати, що американці протестують проти спрощення соціального інструментарію, що його запроваджує президент Дональд Трамп своєю питомо популістичною політикою. Тоді як українці виборювали можливість ускладнити й урізноманітнити свій соціальний інструментарій, право вирватися зі штучно спрощеного соціального простору кримінально-олігархічної системи.

Логіка американської кризи в контексті популістичної політики є зрозумілою. З одного боку, не можна роками паразитувати на притаманному популістові конфліктному наративі, звинувачуючи в усіх негараздах «чужинців», «ворогів» і «продажних політиканів», підігріваючи реваншистські настрої певних соціальних груп обіцянками повернути «золотий вік», і не очікувати спалахів агресії та насильства. З іншого, активне суспільство, що функціонує за принципом представництва спільнот, не миритиметься зі злочинами своїх чиновників і радикальним чином реагуватиме на традиційну бездіяльність і хаотичність рішень популістичної влади.

Розвинена правова ліберальна демократична модель — це вочевидь не «влада більшості», а справедливе забезпечення прав всіх груп і спільнот, наявних у суспільстві, через розвинені соціальні та державні інститути. У такому забезпеченні прав і полягає соціальна справедливість, яка зазвичай реалізується через різноманітні представницькі моделі, що суперечать моделям електоральним («народним референдумам», «прямим демократіям» тощо), які є взірцем для популіста.

Читайте також: Українська журналістка постраждала під час висвітлення безладів у США

Популізм — це за визначенням спекуляція на «волі народу» задля впровадження вертикальних зв’язків, а тому іманентна популізмові швидка й невпинна деінституціалізація для складно структурованого суспільства складає значну загрозу. За нестримного продукування «простих рішень» велика кількість різноманітних груп швидко втрачає своє представництво й залишається фактично беззахисними перед необмеженим свавіллям тих, кого популіст вважає «справжнім народом», і чиїми інтересами він прикривається, видаючи їх за «інтереси більшості».

У таких умовах відбувається, по-перше, зростання агресивного маргінального ресентименту, зумовлене постійним нав’язування тези про повернення «вкраденого ворогами» «золотого віку» (у різних суспільствах це може набувати форми «відбудови халіфату», «підняття з колін» чи «роблення великими знову»), по-друге, об’єктивно зростатиме масовий спротив такому штучному спрощенню соціального інструментарію, яке веде до зменшення прав і свобод великої кількості спільнот і груп, але також зростатиме соціальна напруга серед найбідніших верств тих, кого не долучають до «справжнього народу». Все це об’єктивно призводить до зростання радикальних настроїв і збільшення конфліктних вразливостей.

Саме тому у протестах бере участь така велика кількість настільки різноманітних людей, що внеможливлює версії про расовий, ідеологічний чи класовий характер протесту. Саме тому можна побачити чітке розділення групових реакцій і конфліктних патернів, коли різні групи переслідують різні цілі в загальному радикальному хаосі.

Так працює популізм: він підживлює радикальні настрої та збільшує ймовірність внутрішніх конфліктів, якщо одні вважають, що вони нарешті «встали з колін» і тепер можуть «стати великими знову», показавши всім іншім їхнє місце, а інші, що втратили свої права й «не можуть дихати», то на тлі потужної соціально-економічної та політичної кризи достатньо навіть найменшого приводу для того, щоб накопичена агресія спалахнула насильством і безладами з багатьох різних сторін.

Те, що ми бачимо сьогодні в США — в жодному разі не треба описувати в термінах Майдану. Але для нас це добрий приклад того, до чого призводять популізм і політика «простих рішень» навіть у добре інституційно розвиненому суспільстві.

Юрій КОСТЮЧЕНКО

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Previous post Украина вытесняет Россию из Индонезии
Next post Пошта Рапопорта: як провалилася «Новоросія»